در حال باز کردن...

بازگشت به صفحه قبل

سوالات
ببخشید منظور از اعسار چیه؟

دادخواست اعسار در مقابل بدهی است یعنی شما توانایی پرداخت دفعی مهریه یا دین یا محکوم به رو ندارید و فقط توانایی پرداخت اقساطی رو دارید. البته دادگاه شیوه پرداخت رو مشخص می کنه.

بستگی داره اگر مواقعه صورت گرفته باشه ، نه ولی اگه نامزد باشند و مواقعه صورت نگرفته باشند بله می توانند اسم را از شناسنامه حذف کنند.

معمولا نمی شه کاری کرد این قضیه بستگی به حسن نیت صادر کننده چک و اعتماد گیرنده چک دارد متاسفانه قانون نیز برای این کار مجازاتی در نظر نگرفته و به ذکر اینکه نباید امضا متفاوت باشد اکتفا کرده است.

اگر چکی صادر و سپس صادر کننده چک فوت کند و دارنده چک بعد از تاریخ فوت به بانک مراجعه نماید چنین چکی درصورت اعلام فوت صادر کننده قابل پرداخت نخواهد بود زیرا بافوت فرد حسابهای جاری او بسته و موجودی حسابهای جاری متعلق به ورثه میباشد در چنین فرضی دارنده برای وصول طلب خود باید به دادگاه مراجعه نماید.

بستگی داره اگر مواقعه صورت گرفته باشه ، نه ولی اگه نامزد باشند و مواقعه صورت نگرفته باشند بله می توانند اسم را از شناسنامه حذف کنند.